Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Imoen 4 Ever

memorymemory Member Posts: 39
edited December 2 in Polski
Od wczoraj dostępna jest wersja v2 modyfikacji Imoen 4 Ever autorstwa Jasstey. Mod pozwala cieszyć się rozgrywką przez całą bez mała Sagę z Imoen w drużynie (o ile zechcemy ją oczywiście przyłączyć). Wersja v2 posiada zaimplementowane tłumaczenie na język polski, readme po polsku oraz eleganckie readme SoMu. Nic, tylko pobierać :wink:stąd i grać.

Wszelkie uwagi na temat tłumaczenia mile widziane.

Sign In or Register to comment.