Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

The Stone of Askavar PL

memorymemory Member Posts: 50
Kamień z Askavaru v2.2 z zaimplementowanym polskim tłumaczeniem do pobrania stąd.
Kamień z Askavaru uchodzi za jedną z ciekawszych i dobrze zbalansowanych modyfikacji do pierwszej części gry. Dodaje dość rozbudowaną przygodę z kilkoma nowymi lokacjami. Nowych wrogów i przedmioty.
Tłumaczenie zostało wykonane przez Bartka dla BG1/BGT, dopasowane do EE i zmian, które nastapiły w późniejszych wersjach przeze mnie i Cahira.

Sign In or Register to comment.