Skip to content

[PSTEE] - Side Dialogue Box: Modyfikacja UI. Odkryj dialogi Udręki w nowym wydaniu.

bzmbzm Member Posts: 19
edited March 21 in Polski
Na próbę i w odpowiedzi na pytanie/potrzebę: bocznego panelu dialogowego - powstał ten oto mod.kajx1i5qtcvl.jpg


https://drive.google.com/drive/folders/1AGNWBPbnyuMbkYBDyjxtWwimy_eSlfwu

...
Sign In or Register to comment.