Skip to content

[PSTEE] [MOD] [UI] - Book of Torment: Odkryj dialogi Udręki w nowym wydaniu.

bzmbzm Member Posts: 31
edited June 11 in Polski
Na próbę i w odpowiedzi na pytanie/potrzebę: bocznego panelu dialogowego - powstał ten oto mod.


kajx1i5qtcvl.jpg


Pozostałe screeny: https://imgur.com/a/l4RrLcZ

Do poprawnego działania wymagany jest mod JournalPortraitConversations.

Pobierz: Dysk Google

Zalecam przeczytać readme.
---
szef
Post edited by bzm on
Sign In or Register to comment.