Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

[Kit Mod] Drowi czarnoksiężnik

tRuffustRuffus Member Posts: 23
edited May 2019 in Polski
dzgjla2l4k34.jpg
c2lg475u74c0.jpg

Prosta podklasa drowiego czarownika. Miała być dla Baelotha. Jako alternatywa. Miała być też kara w ciągu dnia, ale za dużo jest walk w podziemiach, pomieszczeniach i w nocy.

Post edited by tRuffus on
animag

Comments

Sign In or Register to comment.