Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Tłumaczenie PL – ludzie potrzebni (być może)

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,036
edited September 2012 in Polski
Jeśli ktoś byłby zainteresowany pomocą w tłumaczeniu lub jakichś poprawkach, to chętnie przyjmę jedną - dwie osoby. Zostało nam jeszcze trochę rzeczy w treściach nieobjętych NDA, a zapał członków zespołu spada :) Najlepiej pisać mi PW.

Comments

Sign In or Register to comment.