Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Błędy w grze do poprawy - temat zbiorczy

haRaczhaRacz Member Posts: 4
edited November 2012 in Polski
Nie wiem czy jest już taki temat, ale nie widziałem.

Proponowałbym wrzucac tu screeny lub opisy błędów jakie znajdują się w grze.
Ja właśnie znalazłem jeden.
Jak dodajemy znacznik na mapie z opisem danego miejsca to nie pojawia się dodaj.
http://imgur.com/iLSao - tutaj screen.
Ogólnie jak nie mamy dodanego żadnego naszego znacznika to napis Dodaj się pojawia, ale jak jakiś już dodaliśmy to go nie ma.
Teraz u mnie się już w ogóle napis nie pojawia, ale za pierwszym razem był na pewno.

EDIT: po wczytaniu save'a dodaj pojawia się na nowo - oczywiście tylko za 1szym razem

Comments

Sign In or Register to comment.