Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Brak dźwięku w grze.

mkkmmkkm Member Posts: 1
Proszę o pomoc. W żadnej innej grze nie mam takiego problemu (z ciekawości sprawdzałem starego Baldura - wszystko działa). Brak dźwięku, kompletna cisza. Czy ktoś miał podobny problem? Jakieś rozwiązania? Pozdrawiam :)

Comments

Sign In or Register to comment.