Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Multi class experience dağılımı

ElrondElrond Member Posts: 25
Oyunu başkaları ile oynarken aramızda geçen konuşmalarda kazandığımız experience(xp) ların aynı olduğu söylendi. Diğer oyuncu multi class' a sahip ama ben multi class bir karaktere sahip olmadığım için soruyorum,

Multi class ta kazanılan xp ler class sayısına bölünüyor mu? herkesde 300 xp varsa multi class olanda 2 class varsa, her class da 150 xp mi olucak?

Yoksa multi class sahibi olan her class ı için 300 xp ye mi sahip oluyor?

Comments

 • lunarlunar Member Posts: 3,409
  Multi-classların, partiden paylarına düşen xp'leri class sayısına bölünüyor eşit olarak.

  Örneğin, partide 3 kişi var, bir fighter/mage, bir paladin, bir cleric. 900 xp değerinde bir canavar öldürdüler. 3 karakter de 300 xp kazanacaktır. Fighter/mage aldığı 300 xp'yi her 2 class'ına eşit dağıtacaktır, böylece hem fighter hem mage classları 150'şer xp kazanacak. Eğer fighter/mage/thief olsaydı, o 300 xp 100'er 100'er dağıtılacaktı 3 class'ına da.

  Bu hesapla iki classlı bir multiclass karakter her iki classta da yarım yarım xp aldığı için, her zaman tek classlı bir karakterin yarısı levelinde olacak gibi gelebilir, ama öyle değil, level atlamak için gereken xp miktarları 2'ye katlanarak hesaplandığı için, çoğunlukla 1-2 level geride olacak mc. Örn: lvl 5 mage lvl 4 mage'in 2 katı xp istiyor. Aynı xp'ye saf bir mage lvl 5 olurken, fighter/mage lvl 4/4 olacaktır. Ama helmet, bow, two handed sword vs kullanabilecektir. Saf mage'imiz ise fireball çakabilir lvl 5'te.

 • ElrondElrond Member Posts: 25
  O zaman ileri seviyelerde fark açılcak mı? lvl 5 e lvl 4/4 ken lvl 15 e lvl 12/12 (kafadan yazdım farklı da olabilir) şeklinde bir gelişim mi olucak?

 • lunarlunar Member Posts: 3,409
  edited May 2013
  Evet çok ileri seviyelerde, artık level atlamak için gereken xp miktarı sabit oluyor. Öyle olunca, multi class karakterler ileri seviyelerde, diğer karakterlerin yarı hızında level atlıyor. Yani, belli bir seviyeden sonra, tek sınıflı bir mage iki lvl atlayana kadar, çok sınıflı bir cleric/mage iki sınıfından da birer level atlayabiliyor.

  Ancak, önemli olan şey, her iki sınıflarında da level atlamaya devam ediyorlar, hiç bir sınıf geri kalmıyor. Throne of Bhaal ek görev paketiyle beraber, iki sınıflarının da HLA (High Level Ability, Yüksek Seviye Yeteneği) 'larından her level atlayışlarında seçebiliyorlar. (Whirlwind attack, Implosion, gibi)

  Ancak BG1 seviyelerinde genelde sadece 1-2 lvl geride kalacaktır multi-class arkadaşlar. Örneğin cleric 8 yerine fighter 7/cleric 7 gibi.

 • ElrondElrond Member Posts: 25
Sign In or Register to comment.