Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Rozmowy postaci

XydeXyde Member Posts: 3
Czy w BG EE NPC rozmawiają ze sobą bądź z główną postacią, podobnie jak to miało miejsce BG II? Doszedłem już do III rozdziału i nic. Czasem coś wykrzykną, ale nie wywiązują się między nimi żadne dialogi. Wgrałem (nieoficjalne) polskie dźwięki, więc pomyślałem, że może to przez to... Moja drużyna to: Kagin, Kivan, Viconia, Imoen, Edwin.
Bardzo dawno nie grałem w BG I, więc nie jestem pewien, jak to powinno wyglądać.

Comments

Sign In or Register to comment.