Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Rozmowy postaci

XydeXyde Member Posts: 3
Czy w BG EE NPC rozmawiają ze sobą bądź z główną postacią, podobnie jak to miało miejsce BG II? Doszedłem już do III rozdziału i nic. Czasem coś wykrzykną, ale nie wywiązują się między nimi żadne dialogi. Wgrałem (nieoficjalne) polskie dźwięki, więc pomyślałem, że może to przez to... Moja drużyna to: Kagin, Kivan, Viconia, Imoen, Edwin.
Bardzo dawno nie grałem w BG I, więc nie jestem pewien, jak to powinno wyglądać.

Comments

Sign In or Register to comment.