Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

zaimportowany save i zatrzymanie na początku

StanStan Member Posts: 15
edited November 2013 in Polski
Witam serdecznie,

Zaimportowałem drużynę z BG2, wczytało, pojawił się początkowy dialog z 'Bard'em ale moja drużyna po tym stoi nieruchomo w jakimś lesie (to jest animacja, nie mogę nic zrobić).
Jeśli stworzę postać od początku to działa.

E / dodam że tak się dzieje po wybraniu 'The Black Pits'.

Post edited by Stan on

Comments

Sign In or Register to comment.