Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Hexet piekło

blazej08blazej08 Member Posts: 45
Podczas 3 próby(od lewej) demon porywa mi hexet wybieram ścieżkę zła i idę prawymi drzwiami na końcu hexet zostaje cięzko ranna i unieruchomiona a ja nie mogę ani opuścić pomieszczenia (ponieważ potrzebuje całej druzyny) ani jej zabić wskrzesić czy usunąć unieruchomienia.

Comments

  • DasieqDasieq Member Posts: 135
    edited December 2013
    Zwój antymagii(ochrony przed energia-nie mam pewności jak się nazywa,w każdym razie chroni CAŁKOWICIE przed magią) zadziała,dajesz go swojej postaci i po otwarciu ostatnich drzwi używasz go na hexxat,wtedy on ochrania ją przed śmiercią :) mozna było takie pare razy kupić a chyba nawet znaleźć więc,przeszukaj torby ze zwojami :D

Sign In or Register to comment.