Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Yoshimo-Brak w Diademie

BardockEvilBardockEvil Member Posts: 3
Czy ktoś ma jakąś poradę co zrobić jeśli nie mogę znaleźć Yoshimo w gospodzie Pod Diademem ? Odłączyłem go od ekipy na samym początku gry i teraz chce zrobić dla niego kilka zadań fabularnych. Przeszukałem całą gospodę. Szkoda mi zaczynać grę od nowa z powodu jednego buga.

Comments

Sign In or Register to comment.