Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Yoshimo-Brak w Diademie

BardockEvilBardockEvil Member Posts: 3
Czy ktoś ma jakąś poradę co zrobić jeśli nie mogę znaleźć Yoshimo w gospodzie Pod Diademem ? Odłączyłem go od ekipy na samym początku gry i teraz chce zrobić dla niego kilka zadań fabularnych. Przeszukałem całą gospodę. Szkoda mi zaczynać grę od nowa z powodu jednego buga.

Comments

Sign In or Register to comment.