Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Zwój ochrony przed magią ? - jak to "zdispellować" :P

shayloshaylo Member Posts: 21
Wiem że pytanie jest dziwne, aczkolwiek gram właśnie Drizzt Saga na BG 1 części i mam problem z liszem Kagaxxem ponieważ nakłada na siebie (chyba) taką właśnie powłokę jak robi "zwój ochrony przed magią". Nie wiem jak do niego się zabrać czy mam to jakoś przeczekać czy jakoś inaczej ?

Comments

Sign In or Register to comment.