Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Katany - gdzie i jak?

KhargulecKhargulec Member Posts: 6
Plan był piękny: zrobić kensai'a na katany i w BG2:EE zduelować na maga. Puki co do BG2:EE daleko a ja chce katany!!!

Prosiłbym o podanie miejsc gdzie można znaleźć / kupić katany
Co do tej pory znalazłem:


Kupcy:
- Candelkeep w prologu za - katana zwykła ~ 745 złota
- SW Baldur's Gate - sklep z bronią na południe od kwatery Flaming Fist - katana zwykła ~ 745 złota

Miejsca:

- ponoć gdzieś w Cloakwood Mines - katana +1 - która zalałem a katany nie znalazłem :/ ( i stąd ten temat)


Pozdrawiam

«13

Comments

Sign In or Register to comment.