Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Polskie tłumaczenie BG2:EE — jacyś chętni?

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,053
edited October 2013 in Polski
Projekt trwa, działamy, poprzednie info o tym, że był anulowany jest nieaktualnePrace nad poprawianiem tekstów z BG2 jeszcze się nie zaczęły, ale chciałbym się dowiedzieć, czy ktokolwiek wykaże chęć do pracy nad kolejną częścią. Jeśli chodzi o mnie, to najprawdopodobniej wycofam się z projektu w obecnej formie i chętnie przekazałbym pałeczkę komuś innemu (w następnym semestrze prawdopodobnie będę zarówno pracował jak i studiował dziennie, więc czas będzie ograniczony), ale oczywiście w miarę możliwości uczestniczyłbym w tym przedsięwzięciu.

BG2:EE może być łatwiejszy niż BG:EE pod następującymi względami:

— BG2 był dla nas wzorem tłumaczenia, więc nie powinno być większych zmian w nazwach własnych
— niewielkie modyfikacje i poprawki, które wprowadziliśmy w opisach czarów, książkach, przedmiotach czy klasach będzie można zwyczajnie przekopiować z naszego arkusza
— twórcy pracują nad narzędziem lepszym niż Google Docs do modyfikacji łańcuchów
— niedawno zatrudnili osobę do komunikacji pomiędzy szefami zespołów a twórcami gry – duże ułatwienie przy zgłaszaniu ewentualnych błędów
— autorzy gry nauczyli się już z nami współpracować – np. informują nas o zmianach


Projekt tłumaczenie BG2:EE wydaje się być trudniejszy pod następującym względem:

— w obecnej formie jest jakieś cztery razy większy. Osoby pracujące nad tłumaczeniem robią to za darmo i mają pełne prawo w pewnym momencie zrezygnować. Jest możliwość, że zespół się rozpadnie zanim poprawianie starych tekstów zostanie ukończone. Uczestnicy projektu ryzykują tym, że poświęcą wiele godzin na projekt, który może nie zostać ukończony

Czy są jakieś plusy uczestnictwa w takim projekcie?

Oprócz zwyczajnej satysfakcji, jest szansa, że ci, którzy podpiszą NDA dostaną bety BG2:EE – przy BG:EE prosiłem autorów o coś takiego i chyba w efekcie każda osoba w każdym zespole dostała grę za darmo.

Prosiłbym o zgłaszanie się ludzi, którzy mogliby poważnie zająć się tym zadaniem – potrafią poprawnie pisać i dostrzegają błędy w tekstach, znają realia Forgotten Realms i mają trochę samozaparcia, by doprowadzić projekt do końca.

Do wiadomości: @viader, @aerith, @Drian_Thierf

Post edited by cherrycoke2l on
[Deleted User]
«13

Comments

Sign In or Register to comment.