Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Baldur's Gate Enhanced Edition Multiplayer

WARCrasherWARCrasher Member Posts: 1
edited April 2013 in Dansk
Hej Guys

Jeg har lavet en side på facebook hvor vi nemmere kan komme i kontakt med hinanden når vi skal lave games.
Den hedder Baldur's Gate Enhanced Edition Multiplayer. Idéen var at mange af os allerede har facebook og bruger det meget, og i forhold til at vi nok bruger mere tid på facebook siden end på baldur's gate forum ville det nok være nemmere at få infomation omkring hvornår der er games og hvilke classes der nu var brug for. Siden er ikke kun for at lave online games men også mere infomation til nybegynder og builds til forskellige classes og info omkring kommende patches til Baldur's Gate EE men også det kommende Baldur's Gate II.

https://www.facebook.com/groups/609572792388603/
Hav en god dag.

Post edited by WARCrasher on
Neonfisk
Sign In or Register to comment.