Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Prośba o pomoc — ankieta polski klient Beamdog

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,055
edited July 2013 in Polski
W tym semestrze mam taki BARDZO poboczny dla siebie przedmiot o PR i takich rzeczach. Należy zrobić ankietę wśród klientów omawianej przez siebie firmy – inne osoby będą pytać resztę grupy, ale że w moim temacie mam kontakt z rzeczywistymi klientami, postanowiłem mieć ankietę, która będzie nosiła znamiona prawdy ;)

Prosiłbym o odpowiedzi zgodne z Waszymi przemyśleniami – nawet jak ktoś nie kupił BG:EE, to można się wypowiedzieć. Generalnie im więcej, tym lepiej; im odpowiedzi bliższe prawdy, tym lepiej. To nie jest jakaś arcyważna rzecz, ale zawsze może być + do mojej oceny.

((Link usunięty, temat już dawno nieaktualny))


*wszystkie pytania są „required” :D

Post edited by cherrycoke2l on
[Deleted User]

Comments

Sign In or Register to comment.