Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. Sign in or register to get started.

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Tagi i tokeny w Baldur's Gate

viaderviader Member, Translator (NDA) Posts: 875
edited September 2013 in Polish Team
Tu opisze pewną sprawę techniczną, jeśli w stringu znajduje się nawias zamknięty z tekstem w środku, to jest on widoczny tylko dla nas, w grze nie będzie widoczny

Przykład, jeśli by istniał string
"[UWAGA, MOWI CHARNAME] Nie, niestety nie brzmi to znajomo."

To w grze wyświetli się tylko
"Nie, niestety nie brzmi to znajomo."

Sprawa tokenów, tutaj macie całą listę po angielski: http://gemrb.org/iesdp/appendices/token_lists/bg2tokens.htm

W prosty sposób mówiąc jeśli, wystąpi taki tekst.

"Jesteśmy ci w wdzięczni, <LADYLORD>."

Jeśli, CHARNAME jest płci żeńskiej to w grze tekst będzie wyglądał tak:
"Jesteśmy ci w wdzięczni, pani."
Jeśli, CHARNAME jest płci męskiej to w grze tekst będzie wyglądał tak:
"Jesteśmy ci w wdzięczni, panie."

Dlaczego tokeny zostały, wprowadzone w końcu mamy dwie wersję dialogów, męskich i żeńskich, moglibyśmy równie dobrze wstawić inaczej do żeńskiego, a inaczej do męskiego?

1. Tokeny odnośnie płci, nie powstały dla wersji polskiej tylko dla wersji angielskiej, oni oszczędzają i mają tylko jedną wersję dialogów, a wszystkie odmiany załatwiają przez tokeny odnoszące się do płci.
2. Są także tokeny odnoszące się do rasy lub klasy postaci.

Podsumowując, tokeny są problematyczne dla polskiej wersji z powodu odmiany, podam przykład na który natknął się @theoricus

String @45982
"Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem, <PRO_MANWOMAN>o. A skoro porwał was czarodziej, to rozumiesz, jak niebezpieczna jest tak silna magia, prawda?"

<PRO_MANWOMEN> w polskiej wersji podmienia nam dosłownie na tekst "mężczyzn" lub "kobiet", po dodaniu o za tokenem wychodzi "mężczyzno" lub "kobieto", czyli poprawna odmiana. Usunąłem w tym stringu, token i wstawiłem na sztywno poprawne słowo, bo jak wyżej napisałem, tokeny dla płci powstały głównie dla wersji angielskiej, nie ma sensu stosować ich w polskiej, ale poprawnie zapisany nie będzie błędy.

To tak w ramach edukacji :P

Post edited by viader on

Comments

Sign In or Register to comment.