Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. Sign in or register to get started.

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Status dla zespołu od formatowania.

viaderviader Member, Translator (NDA) Posts: 875
edited September 2013 in Polish Team
Ten status, będzie zawierał, przydziały robocze dla każdego, stopień ukończenia, oraz liczbę osób należącą do naszego zespołu.

Osoby: @Grieg, @OlmerPL, @klusek, @Klekot, @viader

@Grieg:
Zaliczone stringi testowe.
Przydział pierwszy: ukończony
Przydział drugi: ukończony
Przydział trzeci: ukończony
Przydział czwarty: ukończony
Przydział piąty: ukończony
Przydział szósty: ukończony
Przydział bonusowy: ukończony
Przydział siódmy: ukończony
Przydział ósmy: ukończony
Przydział dziewiąty: ukończony
Przydział dziesiąty: ukończony

@OlmerPL:
Zaliczone stringi testowe.
Przydział pierwszy: ukończony
Przydział drugi: ukończony
Przydział trzeci: ukończony
Przydział czwarty: ukończony
Przydział piąty: ukończony
Przydział szósty: ukończony
Przydział siódmy: ukończony
Przydział ósmy: ukończony

@klusek
Zaliczone stringi testowe.
Przydział pierwszy: ukończony
Przydział drugi: ukończony
Przydział trzeci: ukończony

@Klekot
Zaliczone stringi testowe.
Przydział pierwszy: ukończony
Przydział drugi: ukończony
Przydział trzeci: ukończony
Przydział czwarty: ukończony
Przydział piąty: ukończony

@viader
Zaliczone stringi testowe.
Przydział pierwszy: ukończony
Przydział drugi: ukończony

Sprawdzonych stringów: 1516/1516

Instrukcja na temat pracy:
http://forum.baldursgate.com/discussion/comment/351344/#Comment_351344

Log z przydzielenia przydziałów:


Instrukcja na temat pracy nad przydziałami przydzielonymi przed dniem 08.09.2013:
http://forum.baldursgate.com/discussion/comment/351344/#Comment_351344

04.09.2013
@viader: 1-50
@Grieg: 51-100
@OlmerPL: 101-150

05.09.2013
@klusek: 151-200
@viader: 201-250
@OlmerPL: 251-300
@OlmerPL: 301-350

06.09.2013
@klusek: 351-400
@OlmerPL: 401-450
07.09.2013
@OlmerPL: 450-474

Nowe przydziały:
08.09.2013
@OlmerPL: 1-50
@Grieg: 51-100
09.09.2013
@Grieg: 101-150
@Grieg: 151-200
10.09.2013
@Grieg: 201-250

12.09.2013
@OlmerPL: 251-300
@Grieg: 301-350

14.09.2013
@klusek: 351-400

15.09.2013
@Grieg: 401-450

21.09.2013
@Grieg: 901-936
@Grieg: 451-500
@OlmerPL: 501-550

22.09.2013
@Grieg 551-600
@Klekot 601-650

23.09.2013
@Klekot 651-700

24.09.2013
@Klekot 701-750
@Grieg 751-800

28.09.2013
@Klekot 801-850
@Grieg 851-900


Kolejne przydziały będę rozdawał każdemu oddzielnie, gdy zaliczy wszystkie przydziały pracy.

Post edited by viader on
Sign In or Register to comment.