Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Wieża Durgala

skwaroszskwarosz Member Posts: 8
edited September 2013 in Polski
Witam, mam taki problem z wieżą Durgala. Na 2 poziomie przy tronie powinien leżeć hełm i należy go podnieść żeby otworzyć drzwi. Nie wiem dlaczego ale u mnie tego hełmu nie ma ... Miał ktoś z was taki problem ?

Tak to u mnie wygląda ....Nie mogę przejść dalej tej wieży. Czyżbym o czymś zapomniał ?

Post edited by skwarosz on

Comments

Sign In or Register to comment.