Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

No i nadal nie ma Neery :(

Broom2Broom2 Member Posts: 4
Siemanko!

No to szybciutko: tytuł mówi sam za siebie - miała być Neera niedaleko wejścia do Hidden Refuge - nie ma :(

I co teraz? Dajcie może komendę na zespawnowanie jej (nigdy nie używałem konsoli w bg) lub uświadomcie mnie, gdzie ona jest :D

[Dany problem dotyczy tylko tych, którzy nie chcieli dołączyć Neery do swojej drużyny w Wild Forest.]

Pozdrawiam, Broom :D

Comments

Sign In or Register to comment.