Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Fix dla starszych kart graficznych w BG2:EE?

PaladynPaladyn Member Posts: 23
Witajcie!
Wybaczcie, jeśli poruszam temat o którym toczyła się dyskusja.
Najnowszy patch sprawił, że po roku od premiery, wreszcie mogę zagrać w BG:EE. Fix dla słabszych i zintegrowanych kart graficznych załatwił sprawę. O radości, naprawdę! :)

Ale mam w związku z tym pytanie. Czy ten sam fix jest wbudowany w BG2: EE? Zależy od tego, czy kupię grę i będę w stanie ją uruchomić.

Będę wdzięczny za odpowiedź i pozdrawiam przemierzających szlaki Wybrzeża Mieczy oraz Amnu!

Sign In or Register to comment.