Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Soundtracks for BGII:EE and IWD:EE now available! Read More
v2.3 for BG:EE, BGII:EE, and Siege of Dragonspear is here! Check out the highlights and full release notes HERE.
New to the forums? Well met! Please read the following rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!
Curious about our plan for the next update? Read more about it Here!
Baldur's Gate: Siege of Dragonspear now available on Steam and GOG!
Baldur's Gate: Siege of Dragonspear is out! Order your copy at SiegeOfDragonspear.com!

Ciekawe/śmieszne/kultowe rzeczy o tematyce BG itd.

orimorim Member Posts: 13
edited August 2012 in Polski
Temat przysłuzyć się ma (w oczekiwaniu na BGEE) podzielniu się znaleziskami w internecie: śmiesznymi, strasznymi, kultowymi albo ciekawymi filmikami/screenami itp. o tematyce BG :P

Wiem że się nie chce. Temat raczej nie rozkwitnie, aaale.

Na poczatek pamiętajmy:


I taka czyjaś "speed" popisówa (na mnie robi wrażenie) samotnym bardem ;P :


Kolejny. Jak nazwa wskazuje "Baldur's Gate in 15 Minutes", czyli rozegrane 108 godzin i 54 minuty, streszczone w niecalych 15 minutach :P [uwaga - same spoilery]:
Post edited by orim on
SelendisSasquatch
Sign In or Register to comment.