Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Planescape: Torment: Enhanced Edition has been released! Visit www.planescape.com to purchase and check for details. Planescape: Torment: Enhanced Edition Official Soundtrack is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Ciekawe/śmieszne/kultowe rzeczy o tematyce BG itd.

orimorim Member Posts: 13
edited August 2012 in Polski
Temat przysłuzyć się ma (w oczekiwaniu na BGEE) podzielniu się znaleziskami w internecie: śmiesznymi, strasznymi, kultowymi albo ciekawymi filmikami/screenami itp. o tematyce BG :P

Wiem że się nie chce. Temat raczej nie rozkwitnie, aaale.

Na poczatek pamiętajmy:


I taka czyjaś "speed" popisówa (na mnie robi wrażenie) samotnym bardem ;P :


Kolejny. Jak nazwa wskazuje "Baldur's Gate in 15 Minutes", czyli rozegrane 108 godzin i 54 minuty, streszczone w niecalych 15 minutach :P [uwaga - same spoilery]:
Post edited by orim on
SelendisSasquatch
Sign In or Register to comment.