Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

BG 2 dobór drużyny

CzepurnyCzepurny Member Posts: 14
Proszę was o pomoc bo chcę sobie zagrać dobrą drużyną i nie wiem kogo dobrać tak żeby grało się łatwo i przyjemnie bo zawsze grałem złą drużyną, moje umiejętności są słabe więc chciałbym taką drużynę coby się łatwo grało.

Sign In or Register to comment.