Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

hexxet ponownie

blazej08blazej08 Member Posts: 45
edited January 2014 in Polski
Wampirzyca mi umarła (ToB) po jakimś czasie odradza się w formie mgły i pisze mi "wygląda na to że musisz poczekać aż Hexxet zregeneruje się w trumnie" tylko że sama postać znika z mojej drużyny tak samo jak trumna z EQ. Czy ktoś wie czy ona po prostu powróci po dłuższym czasie czy to jakaś forma questa że muszę ją znaleźć czy co??

Sign In or Register to comment.