Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

[BUG] Quest z Mairyn

eldarineldarin Member Posts: 4
Mam Twierdzę Łowcy, po kilku dniach na Promenadzie Waukeen zaczepila mnie Mairyn, wspominając o ludziach niszczących las. Wykonałem zadanie, ludzie odeszli, ale nie mogę nigdzie znaleźć Mairyn. Ani pod swoją chatką, ani w miejscu, w którym zespawnowała się na Promenadzie. Pastor Lloyd mówi mi "Idź na ziemie na zachód stąd i ocal duchy lasu." Nie mogę przez to dokonczyć questa i odbyć dwóch kolejnych Łowcy. Jak naprawić ten błąd?

Comments

Sign In or Register to comment.