Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

minsc trako się zwiększa

wesolo22wesolo22 Member Posts: 3
Witam dlaczego po rzuceniu na minsca błogosławieństwa szczęścia szybkości oraz berserkera jego trako najpierw spada do 8/10 a następnie wzrasta do 15/19 zmiana następuje po ok 3 sekundach. Bug czy coś przeoczyłem.

Sign In or Register to comment.