Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

NPC portraits bug

ca5perca5per Member Posts: 1
edited July 2014 in čeština
Zdravím. U všech NPC v partě se mi vždy změní portrét, viz. sreen. Nenapadá někoho čím to a co s tím? U jednoho parťáka bych to ještě přežil, ale tenhle portrét dostanou všichni, co se ke mne přidají, což už je pakárna. Mám steam verzi a nepoužívám žádné mody. Jediné hrábnutí do hry bylo přidání portrétu mé postavy.

Sign In or Register to comment.