Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

NPC portraits bug

ca5perca5per Member Posts: 1
edited July 2014 in čeština
Zdravím. U všech NPC v partě se mi vždy změní portrét, viz. sreen. Nenapadá někoho čím to a co s tím? U jednoho parťáka bych to ještě přežil, ale tenhle portrét dostanou všichni, co se ke mne přidají, což už je pakárna. Mám steam verzi a nepoužívám žádné mody. Jediné hrábnutí do hry bylo přidání portrétu mé postavy.

Sign In or Register to comment.