Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Dorn - dezintegracja w czasie walki?

hemik9hemik9 Member Posts: 7
edited August 2014 in Polski
Doprowadziłem Dorna do upadku i zauważyłem, że w czasie walki swoim nowym, lepszym mieczem z zaklętymi duszami, zdarza się, że wrogowie rozpryskują się na kawałki i znika ich ekwipunek.

I tu pytanie, o co chodzi, nigdzie w opisie nie ma nic o dezintegracji, zamianie w kamień, jak na razie wydaje mi się, że to może być sprawka Dorna, ostatecznie Rassada i jego rękawic zadających obrażenia od zimna. Wie ktoś o co chodzi? Nie chciał bym stracić jakiegoś dobrego przedmiotu.

Dodatkowo chciałem zaznaczyć, że gram bez modów.

Sign In or Register to comment.