Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Přenesení společníků z 1 do 2

Zin_ElfslayerZin_Elfslayer Member Posts: 0
Dalo mi to spoustu hodin přemýšlení, ale nakonec jsem přišel na to, jak si přenést jakékoliv NPC z BG1 do BG2. Protože jsem nikde nenašel návod, jak to udělat, napíšu ho sem sám, pro ty, jenž mají stejnou potíž.
Bohužel je k tomu potřeba EE Keeper, i když minimálně. (úplně bez podvádění se mi to udělat nepovedlo) V EE Keeperu načtěte vaši poslední uloženou pozici z BG1 a u všech NPC zaškrtněte políčko "Exportable". Pak každou postavu zvlášť exportujte. Zkopírujte složku "characters" ze složky Baldur's Gate - Enhanced Edition v Dokumentech, do složky Baldur's Gate II - Enhanced Edition v Dokumentech. BG2 začněte hrát jako multiplayer a iportujte si všechny exportované postavy. Pak stáhněte hlasové sety vašich vybraných společníků (na Googlu je najdete snadno) a zkopírujte je do složky "sounds" ve složce Baldur's Gate II - Enhanced Edition v Dokumentech a přiřaďte je vašim společníkům ve hře. Nakonec si uložte hru a uloženou pozici ze složky "mpsave" zkopírujte do složky "save", abyste mohli dál pokračovat ve hře v singleplayeru.
To je vše. Přenesou se zkušenosti, předměty, prostě všechno a máte i ve dvojce přesně ty samé společníky, kteří s vámi prošli jedničku a pamatují si vás. Aby to bylo takové reálnější, u všech postav jsem ještě přepsal historii, ale to samozřejmě nijak hru neovlivní.
Doufám, že se to někomu bude hodit, já jsem z toho strašně šťastnej, že se mi to nakonec podařilo. (od Yeslicka a Alory se mi nechtělo odloučit)

Sign In or Register to comment.