Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Durloc's tower

NanneNanne Member Posts: 16
Der skal, når man har løst gåderne, åbnes en ting. Men kan ikke åbnes med alm. picklock. Hvilken scroll skal der bruges? Havde fået en "Knock" men fik brugt den ved en fejl. Hvordan/hvor får jeg en ny?! Leder alle stader.

P.S. Aner ikke hvordan jeg "snyder" mig til den

Comments

Sign In or Register to comment.