Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

[BG2:EE] Postęp

viaderviader Member, Translator (NDA) Posts: 875
edited May 2017 in Polski

Postęp w tłumaczeniu Baldur's Gate 2 Enhanced Edition! - Skończone

Update: 24.05.2017

image

Wstęp

Tłumaczenie Baldur's Gate 2 Enhanced Edition jest zdecydowanie jednym z największych projektów do przetłumaczenia podjętym nieodpłatnie przez wolontariuszy, hobbistów i zapaleńców.
Wszystkich tekstów w grze jest około 100 000, większość pochodzi z podstawowej wersji gry, ale około 29 000 tekstów pozostało nam do przetłumaczenia od zera. Dla porównania 28 000 tekstów zawierał Baldur's Gate: Opowieści z Wybrzeża Mieczy

Jak podchodzimy do tłumaczenia?

Rozszerzona Edycja dodaje nam dodatkową kompanie oraz 4 rozbudowane postacie: Rassad, Neera, Dorn, Hexxat. Postacie mają duży wpływ na naszą grę zarówno w "Cieniach Amn" jak i w "Tronie Bhaala" Każdy z tłumaczy dostał konkretną postać do przetłumaczenia z zawężeniem do konkretnej kampanii. Po przetłumaczeniu teksty przechodzą przez podwójną korektę prowadzoną przez oddzielne osoby. Na sam koniec wprowadzamy tłumaczenie do gry przez narzędzie udostępnione przez Beamdoga i udostępniamy paczki do aktualizacji.

Post edited by viader on
cherrycoke2lCahirVejneXar105RadnonNibllapiotrakzOkami
Sign In or Register to comment.