Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Çevirmenler ve Proofreader aranıyor!

ShinorusShinorus Member, Translator (NDA) Posts: 87
edited January 2013 in Türkçe
Baldur's Gate'in Türkçe çıkmasını isteyen arkadaşların dikkatine! Bu işte sizin de yararınız olabilir.

Düzgün bir İngilizce+ortalama bir D&D/BG bilgisi ve çeviri/proof reading için zamanı olan arkadaşların başvurularını bana özel mesaj ile iletmelerini rica ederim.

Edit: İlan artık aktif değildir. Bilginize.

Post edited by Shinorus on

Comments

Sign In or Register to comment.