Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Główny bohater w BG II EE w języku polskim.

HelldarimHelldarim Member Posts: 1
Witam Wszytkich!

mam pytanie, które może być banalne lub znajdować się na forum. Jednak dla mnie jest nie do przejścia.

Czy jest możliwość aby w BG II EE główny bohater mówił w języku polskim, tak jak to było w starej wersji BG II wydanej przez CDP?

Chciałbym dodać, że gram na Mac’u, jeżeli jest to istotne.

Heldarim

Sign In or Register to comment.