Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Dziwne przedmioty.

NibllaNiblla Member Posts: 82
Właśnie w kanałach pod miedzianym diademem znalazłem dziwny przedmiot.

Zwiększa on THACO o 2 ale nie mam pojęcia jak klasa postaci mogłaby go używać.

Comments

 • CahirCahir Member, Moderator, Translator (NDA) Posts: 2,047
  Po opisie przedmiotu wnioskuję, że tylko szaman. Nie bardzo tylko wiem, czemu ci takie głupoty wyskakują. Co prawda przedmiot nie został jeszcze przetłumaczony, ale w takim razie powinieneś go mieć po angielsku.

 • NibllaNiblla Member Posts: 82
  edited April 2016
  Importowałem postać z pliku zapisu z pierwszej części gry i może dlatego miejscami wyskakują mi takie głupoty, spróbuję przeinstalować i wyłączyć mody.

  Reinstalacja naprawiła wszystko. Mam angielski opis teraz. :)

  Post edited by Niblla on
Sign In or Register to comment.