Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Problemy z polską wersją BG:EE

moemoe Member Posts: 1
edited April 2016 in Polski
Hej

Zainstalowałem spolszczenie (+dubbing) zgodnie z instrukcjami z forum.
Przeszedłem Candlekeep, jestem w drodze do Gospody pod Pomocną Dłonią i już w kilku miejscach zauważyłem napisy 'placeholder' zamiast polskiej lub angielskiej treści (przykładowe screenschoty w załączniku). Dodatkowo w karcie postaci wypatrzyłem też tekst 'Umiejętności::' (podwójny dwukropek).
Czy to normalne w obecnej wersji spolszczenia czy też raczej coś źle zainstalowałem?

Dodam, że gram na Macu, więc spolszczenie musiałem instalować 'ręcznie' (bez użycia instalatorów z .exe). Nie używam żadnych modów.
Sign In or Register to comment.