Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Siege of Dragonspear - drobne modyfikacje dźwięków.

hajimodottirhajimodottir Member Posts: 63
Dobry wieczór,

już dowiedziałem się z innych wątków, że tłumaczenia dodatku nie będzie, ale mam pytanie. Czy wie ktoś jak dograć Fronczewskiego "przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę"? Bez tego gra nie idzie w ogóle.

z pozdrowieniami

Sign In or Register to comment.