Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Wasteland 3

IdahoIdaho Member Posts: 607
Na figu se včera rozjela crowfundingová a investiční kampaň za Wasteland 3. Pokud jste se účastnili kampaně na Wasteland 2, dostanete slevu 5 dolarů a pokud se zapojíte do 48 hodin získáte hru UnderRail nebo STASIS

http://games.tiscali.cz/oznameni/fargo-a-spol-vybiraji-penize-na-vyvoj-wasteland-3-po-par-hodinach-jsou-za-polovinou-286847
Fig https://www.fig.co/campaigns/wasteland-3#about

Místní diskuze ohledně Wasteland 2

Comments

Sign In or Register to comment.