Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Modyfikacje dostępne na platformie Gitub - lista

CahirCahir Member, Moderator, Translator (NDA) Posts: 2,531
edited January 2018 in Polski
Z racji tego, że co kilka miesięcy serwery popularnych serwisów Spellhold Studios (SHS) i Gibberlings3 (G3) ulegają awarii, uniemożliwiając możliwość pobierania wielu popularnych modyfikacji, postanowiłem podzielić się listą stron różnych modderów na platformie Github, z której można ściągnąć wiele (nie wszystkie niestety) modyfikacji dostępnych na SHS i G3. Część z tych modyfikacji jest dostępna tylko na tych githubach lub na forum Beamdoga.

A oto githuby następujących użytkowników wraz z modyfikacjiami, które się na ich stronach znajdują:
Abdel Adrian - zawiera modyfikację Eldritch Magic.
AngelGryph - zawiera następujące modyfikacje: Made in Heaven, Unfinished Business, D0Tweak
Aquadrizzt - zawiera następujące modyfikacje: Tome & Blood, Power of Belief, Monastic Orders of Faerun, Low Magic, Undivided, 5th Edition Overhaul, Mind and Soul
AncientCowboy - zawiera modyfikację EEUITweaks
Argent77 - zawiera następujące modyfikacje: Golem Construction for Spellcasters, Near Infinity (program do edycji plików), Afaaq - the Djinni Companion, Improved Archer Kit, Reveal Hidden Gameplay Options, "Level Up" Icon Tweaks, Bags of Torment, Freely resizeable combat log for PST:EE, Banter Accelerator for Enhanced Edition games, Recolored Buttons, Disable Enhanced Edition NPCs, Improved Shamanic Dance, Shader Pack: Lighting adjustments for the Enhanced Edition, Skip Chateau Irenicus, DLC Builder, High Quality soundclips for BG2EE extended content
ArtemiusI - zawiera następujące modyfikacje: Convenient Dialogue Tweaks, Sirene NPC, Sirene NPC for BG2EE, Pai'na NPC for BG2EE, Drake NPC, Way of the Assassin, Bardic Wonders, Shadow Magic, Arcane Archer, Mystic Fire, Shadow Monk, Useful Plot Items for BG2EE
AstroBryGuy - zawiera następujące modyfikacje: Jaheira Recast, BG1 Unfinished Business, NWN2 Soundsets, Neera Banters, Chatty Imoen, SoD Dialog Banters, BGEE Spawn
aVENGER - zawiera następujące modyfikacje: Wizard Slayer Rebalancing. Pozostałe modyfikacje mają nowsze wersje na innych githubach.
Beleg33- zawiera modyfikację the Vault
BGforgeNet - zawiera następujące modyfikacje: BG2 Tweaks and Tricks, Wild Mage Additions, Unique Artifacts
Big World Project - zawiera następujące modyfikacje: Ascension, Big World Fixpack, The Darkest Day (wersja kompatybilna z BG2EE), Longer Road (wersja kompatybilna z BG2EE), Fishing for Trouble (wersja kompatybilna z BG2EE), Tower of Deception (wersja kompatybilna z BG2EE), Virtue, Revised Battles
cmorganbg - zawiera następujące modyfikacje: Crossmod Banter Pack for BG2, Aran Whitehand NPC
CrevsDaak - zawiera następujące modyfikacje: Multiclassed Multikit Builder, Thalantyr Item Upgrade, Keeping Yoshimo, Galileo NPC, urstuff2Athkatla, 7C-Tweaks
Eltamin - zawiera następujące modyfikacje: Etamin Soundets, Dodatkowe polskie dźwięki postaci, Artaport
Erg - zawiera następujące modyfikacje: Silver Staff of Aule, Nerfed Ankheg Armor, Indira NPC
FredrikLindgren (a.k.a Wisp) - zawiera następujące modyfikacje: aTweaks, Item Randomiser, Rogue Rebalancing
Gibberlings 3 Github - zawiera następujące modyfikacje: BG1 NPC Project, Tweaks Anthology, Item Revisions, BG2 Fixpack, SP_Collection, Weimar's Item Upgrade, Song and Silence, Improved Horns of Valhalla, Totemic Cernd, BG1 NPC Music, Spell Revisions, NPC Tweak, Coran BG Friend, Wheels of Prophecy, Widescreen, IWD2 Tweaks
GrimJim - zawiera modyfikację Jim Fix
Holic75 - zawiera modyfikację Baldur's Gate D&D 3.5
Ineth2 - zawiera następujące modyfikacje: IWD Portrait Variations
Isaya - większość istniejących tam repozytoriów to forki do innych modyfikacji, ale jest tam jeden ciekawy program o nazwie Translation Receiver, przydatny dla osób tłumaczących modyfikacje.
Jastey - zawiera następujące modyfikacje: Northern Tales of the Sword Coast (wersja kompatybilna z BGT/BGEE/EET), Ascalon's Braegar, Ascalon's Questpack
K4thos - zawiera następujące modyfikacje: Enhanced Edition trilogy (EET), EET Tweaks, Dark Side of the Sword Coast (DSotSC), The Grey Clan: Episode One. Wersje DSotSC i TGC1 działające pod EE i EET.
Olvyn Churu - zawiera następujące modyfikacje: High Power Baldur's Gate
Omni-axa - zawiera następujące modyfikacje: Lolfixer, RezMod
Renaud Durlin (a.k.a Lefreut) - zawiera następujące modyfikacje: LeUI, LeUI for BGEE
Renegade0 (a.k.a Pecca) - zawiera następujące modyfikacje: More Style for Mages
RoxanneSHS - na tym githubie znajdują się wersje następujących modów działających stricte z modyfikacją EET (nie wiadomo do końca, jak działają na czystych BGEE i BG2EE): Trylogia Sandrah NPC for EET, Xulaye EET, Ninde EET, Nephele EET, Iylos EET, Dace EET, Chloe EET, Arath EET, Amber EET, Adrian EET, SoD Banter EET, Northern Tales of the Sword Coast EET (NTotSC) - Interim version (wersja wymagana do działania moda Sandrah), Region of Terror EET, Deep Gnomes EET, Vault EET (interim version) - wersja wymagana przez mod Sandrah, Expanded Thief Stronghold EET
Sampsca - zawiera następujące modyfikacje: BGEE Classic Movies, Thrown Hammers, BAM Batcher (narzędzie), BAM Resizer (narzędzie)
Shadowhawk703 - zawiera następujące modyfikacje: Critter Parts
Smeagolheart - zawiera następujące modyfikacje: Portraits Portraits Everywhere (PPE), House Rules for IWDEE. Pozostałe mody z serii Minor Portraits są zawarte w modyfikacji PPE.
Ulb - zawiera następujące modyfikacje: Spiritwalker, Infernal Melodist Kit, The Butcher animation, Druid Grove Makeover
Unearthed Arcana - zawiera następujące modyfikacje: Might and Guile, Faiths and Powers, Refinements, Scales of Balance, Spell Weapons, Low Magic, B_Spells, NPC_EE
Zed Nocear - zawiera następujące modyfikacje: BG Travel Mod for BG1/BGEE/BGT/Tutu/EET

Post edited by Cahir on
EtaminSilvarenmichau
Sign In or Register to comment.