Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Jag har en server till Neverwinter Nights 1 (v1.69) och letar efter folk

superfly2000superfly2000 Member Posts: 76
Letar efter folk att spela cooperativt med. Helst över voice coms som Discord, så du bör ha headset.

NWN är det spelet som har kommit längst med att adaptera en spelstil som liknar den gamla hederliga penna och papper stilen inom Dungeons & Dragons.

Denna server är både inriktad mot "roleplay" och action. Mer information på hemsidan:

http://genesisnwn.weebly.com/

Sign In or Register to comment.