Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Mody do BG2:EE z elfami

cherrycoke2lcherrycoke2l Member, Translator (NDA) Posts: 1,041
edited February 2018 in Polski
Jako że właśnie pierwszy raz przeszedłem w końcu pierwszą część BG:EE (dodajmy, że miałem tę grę już na fazie bety, ale zawsze coś wchodziło w drogę), chcę teraz zabrać się porządnie za dwójkę. Mój plan to zagrać pieśniarzem klingi (bladesingerem) z jakimiś ciekawymi elfimi modami (NPC-e, questy). Mam już na oku Tashię, ale szukam czegoś jeszcze. Ma ktoś coś godnego polecenia?

Mody mogą być po angielsku albo po polsku.

Comments

Sign In or Register to comment.