Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Realms Beyond

PhælinPhælin Member Posts: 313
Strona projektu
https://www.realms-beyond.com/

Kampania na Kickstarterze
https://www.kickstarter.com/projects/ceresgames/realms-beyond-ashes-of-the-fallen?ref=7xzq9q

W uproszczeniu słów kilka:
- izometryczny cRPG produkcji niemieckiej (ludzie w ekipie tworzyli m.in. Settlersów, Spellforce, Knights and Merchants)
- tworzymy bohatera, przyłączamy towarzyszy (elfy, ludzie, krasnoludy, niziołki, pół-elfy, pół-orkowie, gnomy)
- opcjonalnie sami tworzymy całą 6-osobową drużynę, jak w Icewindzie
- walka turowa
- duży i otwarty świat na hexagonalnej mapie
- autorski świat oparty o DnD 3.5 (posiada wiele cech wspólnych)
- dodatkowo do gry dodany będzie edytor kampanii, dzięki czemu będzie można w prosty i przyjemny sposób stworzyć własne scenariusze

Inspiracje twórców:
- walka turowa - Temple of Elemental Evil, Dark Sun, "Gold Boxy" typu Pool of Radiance lub Neverwinter Nights z 1991 roku
- eksploracja świata i obozowanie - Realms of Arkania
- interaktywność świata - Ultima
- questy - Fallout, Arkanum
- fabuła i NPC - Baldur's Gate, Planescape Torment

Sign In or Register to comment.