Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

[KIT MOD] Łamacz zaklęć

tRuffustRuffus Member Posts: 23
edited December 2018 in Polski
ŁAMACZ ZAKLĘĆ: Łamacze zaklęć to wysocy, elfiokrwiści czarownicy wyspecjalizowani w magii rozpraszającej wrogie uroki czy klątwy. Ich wachlarz czarów jest poszerzony, w tym o zdolności imitujące zaklęcia takie jak Rozproszenie czy Usunięcie magii. Na wyższych poziomach potrafią przyzywać istoty (Nishruu czy Hakeashara), lub korzystać z innych zaklęć uprzykrzających życie wrogim magom. W starciu z innym adeptem sztuki magicznej łamacz zaklęć ma wielką przewagę, choć wybór tej konkretnej ścieżki nie obywa się bez wad.

ZALETY:

- jeden czar do rzucenia więcej na każdym poziomie
- na 5, 10 i 15 poziomie uzyskuje możliwość rzucenia Rozproszenia i Usunięcia magii (jako dodatkowej zdolności specjalnej)
- na 5, 10 i 15 poziomie uzyskuje zdolność specjalną: Złamanie zaklęcia

ZŁAMANIE ZAKLĘCIA:

Ta umiejętność pozwala rozproszyć złe uroki i klątwy dręczące sprzymierzeńca. Zdejmuje sen, strach, petryfikację, ślepotę, głuchotę, oniemiałość, unieruchomienie, zamęt i bezmyślność. Szansa na udane rozproszenie wszystkich efektów wynosi zawsze 75%.

- na 8 poziomie uzyskuje możliwość rzucenia Zdjęcia klątwy
- na 12 poziomie uzyskuje możliwość rzucenia Przywołania Nishruu
- na 14 poziomie uzyskuje możliwość rzucenia Przywołania Hakeashara
- na 10, 15 i 20 poziomie uzyskuje możliwość rzucenia Wyłomu
- na 16 poziomie uzyskuje możliwość rzucenia Przeszywającej magii
- na 18 poziomie uzyskuje możliwość rzucenia Przebicia tarczy
- na 20 poziomie uzyskuje możliwość rzucenia Uderzenia czaru

WADY:

- Wrażliwość magiczna: kara do rzutów obronnych przeciw magii -3.
- Podatność magiczna: kara do odporności na magię -25%.
- Nie może być człowiekiem.
- Nie może używać maczug.

Post edited by tRuffus on

Comments

Sign In or Register to comment.