Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

[NPC MOD] Belaree

tRuffustRuffus Member Posts: 21
Źródło portretu - Daughter of the Drow. Starlight. Okładka.

Belaree cierpi na pewne schorzenie. Coś na kształt szaleństwa. Mimo to, jest przydatna w drużynie. To osoba nadwrażliwa. Jest dobrym drowem czczącym Eilistraee, posiada nawet dar od swej bogini - lancę. Klasa: Uczeń Smoka.

Pomimo dobrego charakteru nie odłącza się po spadku reputacji, choć wyraża niezadowolenie. Pasuje więc do każdej drużyny. Łagodny konflikt z Baelothem. Ale do ominięcia (można rozdzielić "bójkę").

Sign In or Register to comment.