Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

[NPC MOD] Belaree

tRuffustRuffus Member Posts: 19
Źródło portretu - Daughter of the Drow. Starlight. Okładka.

Belaree cierpi na pewne schorzenie. Coś na kształt szaleństwa. Mimo to, jest przydatna w drużynie. To osoba nadwrażliwa. Jest dobrym drowem czczącym Eilistraee, posiada nawet dar od swej bogini - lancę. Klasa: Uczeń Smoka.

Pomimo dobrego charakteru nie odłącza się po spadku reputacji, choć wyraża niezadowolenie. Pasuje więc do każdej drużyny. Łagodny konflikt z Baelothem. Ale do ominięcia (można rozdzielić "bójkę").

Sign In or Register to comment.