Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Instalacja starego wydania BG1 na Win 10 nie uruchamia się

SilvarenSilvaren Member Posts: 156
edited December 2018 in Polski
Jak w tytule - komuś się to udało? Próbowałem z ustawieniami zgodności, uruchamiane jako administrator itp. Launcher odpala, ale kliknięcie "Instaluj" nic nie daje. Uruchamianie bezpośrednio przez setup.exe też nie rozpoczyna instalacji. Może to wina płyt (mają sporo drobnych rysek), bo próba skopiowania ich zawartości na dysk też kończy się bliżej nieokreślonym błędem (ale nie takim typowym jak błąd odczytu).

Kupiłbym na GOG-u, bo ponoć kupując tam Enhanced Edition dostaje się równocześnie oryginalną wersję gry, ale mam już przypisane do GOG-a oba Baldury posiadane na Steam (GOG Connect). Nie widać tam jednak opcji pobrania pierwotnej wersji gry. Może kontakt z supportem załatwiłby sprawę. Z drugiej jednak strony gog-owa wersja instaluje się chyba od razu z Opowieściami z Wybrzeża Mieczy?

EDIT
Ok, jednak na GOG-u była opcja dodania klasycznej wersji. Szkoda tylko, że instaluje się razem z Opowieściami z Wybrzeża Mieczy.

Post edited by Silvaren on
Sign In or Register to comment.