Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Nowy Portret

bon003bon003 Member Posts: 27
edited December 2018 in Polski
A tak ostatnio zrobiłem sobie nowy portret dla jednej z postaci, tracąc przy tym pół dnia w cholernym gimpie : )
Zbroja od Wieśka, gęba od innego kolesia plus moje korekty/przeróbki i różne takie, na koniec zmodyfikowałem jeszcze naświetlenie.
Zachęcam do pobierania

O_BrucekopecOkami

Comments

Sign In or Register to comment.