Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

[KIT MOD] Czarownik bitewny

tRuffustRuffus Member Posts: 19
edited January 17 in Polski
Taki fix w okolicach spellsworda, ale o wiele prostszy

CZAROWNIK BITEWNY: Bitewni czarownicy oprócz mocy tajemnych używają magicznej broni. Lepiej radzą sobie w walce wręcz, choć nie mogą używać zbroi i tarcz, jak bardowie czy magowie i wojownicy w jednym.

ZALETY:

- jeden czar do rzucenia więcej na każdym poziomie.
- na 1. poziomie może rzucić Metamorfozę laski w broń, Tarczę i Zbroję.
- na 2. poziomie może rzucić Płomienne ostrze.
- na 6. poziomie może rzucić Zaklętą broń.
- na 8. poziomie może rzucić Widmowe ostrze.
- na 10. poziomie może rzucić Przemianę Tensera.
- na 13. poziomie może rzucić Miecz Mordenkainena.
- na 15. poziomie może rzucić Czarne ostrze klęski.
- niższe TraK0 o 2 na każdy poziom czarów (tylko broń nie-dystansowa).
- niższa klasa pancerza o 1 na każde 3 poziomy (maks. -8 na 24. poziomie).

WADY:

- szybkość czarowania zwiększona o 1 od 1. poziomu i o kolejne 1 od 15. poziomu.
- kara -10 do Wiedzy.
- tylko elf.

Czyli magiczny pocisk i kamienna skóra nie będą niemal natychmiast rzucane. To gorsza sprawa, niż mniej czarów do rzucenia. Ja grając czarownikiem nawet nie używałem wszystkich czarów z danego levelu. Dla fanatyków szaty Vekny - razem z szatą będzie szybkość zmniejszona o 2, nie 4, od 15 lvlu, chyba, że amulet mocy na dodatek. Wtedy o 3. W każdym razie szybkość rzucania jest niekiedy decydująca i bardzo denerwuje, jeśli się nie ma cierpliwości. Dodałem też karę do Wiedzy -10.

Edit: Brakowało przemiany Tensera i nazw niektórych czarów dla BG1

Post edited by tRuffus on
Sign In or Register to comment.