Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Neverwinter Nights: Enhanced Edition has been released! Visit nwn.beamdog.com to make an order. NWN:EE FAQ is available.
Soundtracks for BG:EE, SoD, BG2:EE, IWD:EE, PST:EE are now available in the Beamdog store.
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Rada s Imoen

MegaVydraMegaVydra Member Posts: 7
Zdravím. Vrátil jsem se ke hře "BG1 EE" po nějakém čase a rád bych znovu najal Imoen do party.
Tu jsem před tím propustil výměnou za jiného člena. Nevím na které mapě to bylo.
Dá se nějak zjistit kde to bylo nebo jdou postavy automaticky do nějaké lokace?
Díky :)

Sign In or Register to comment.