Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Baldur’s Gate I na IPhone XS Max

JulthusJulthus Member Posts: 1
Cześć Wam, Baldurowi Bracia i Siostry!
Jak w tytule - czy wersja możliwa do zakupu w appstorze posiada polski dubbing? Opis niestety sugeruje coś innego, jakoby miał być dostępny tylko angielski :( A przecież na innych platformach wszystko hula jak miło przy akompaniamencie Fronczewskiego...

Sign In or Register to comment.