Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

BGIEE/BGIIEE solucje taktyki

Tomek0000Tomek0000 Member Posts: 13
edited July 2019 in Polski
BG2EE
Sposób na pokonanie Kangaxxa drużyna względnie niskopoziomowa w rozdziale 2.
Ustawiam 4 postacie dookoła postumentu przy grobie w taki sposób aby środek pomiędzy nimi pozostał wolny i Kangaxx mógł się w nim odrodzić.
3 postacie dostają olej szybkości , najlepszy szermierz ulepszoną szybkość (niestety drużyna nie potrafi rzucić więcej niż jedno takie zaklęcie). Postać zdolna rzucić Krzywdzenie (najlepiej Jaheria) używa go. Postać posiadająca czar Niepodatność na czary rzuca na siebie 1.Odrzucanie. Otwieramy trumnę.
Tuż przed pierwszym odezwaniem się lisza , da się złapać pauzą moment kiedy jego postać jest w trybie neutralnym (nie sprawia to problemu na ekranie dotykowym). W tym momencie postać z Krzywdzeniem (wspólnie z innymi) musi dostać komendę ataku. Jeśli się uda , po zakończonej konwersacji Kangaxx pozostaje z 1 puntem życia i od razu przechodzi do postaci demilisza.
Największym niebezpieczeństwem walki w zwarciu jest Uwiezienie naszego bohatera, co eliminuje go z gry, gdyż jeszcze długo nie zobaczymy Uwolnienia w żadnej postaci. Rozwiązaniem jest Niepodatność/Odrzucenie i fakt że demilisz atakuje Uwięzieniem tylko postać stojącą od niego po prawej (ostatnia skrajana postać po prawej). Patrząc na ekran skrajana lewa pozycja. W wielu próbach tej taktyki , zawsze ta pozycja obrywała Uwięzieniem. Zwykle 2 razy , potem demilisz ginął. W trakcie walki okładamy go bronią 4+. Np. dzienna gwiazda, proca Everarda, meteory Melfa ....

Post edited by Tomek0000 on
EtaminRadnon
Sign In or Register to comment.